Thursday , 21 September 2017
Home » Profil » Pimpinan Program Studi

Pimpinan Program Studi

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan
Dr. Miryam B.L. Wijaya
Sekretaris Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan
Hilda L. Masniaritta Pohan, Ph.D
ibu triyana Kepala Pusat Studi IlmuĀ Ekonomi Pembangunan
Siwi Nugraheni, SE., M.Env.
ibu triyana Kepala LaboratoriumĀ Ekonomi Pembangunan
Ivantia S. Mokoginta, Ph.D